Trees

A-Z list of trees for all seasons and growing regions in SA

Common Name

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latin Name

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Additional Info

 • Common Name Wild Gardenia, Wildekatjiepiering, modulatshwene, mukubudu, umPhazane-mkhlu, iBolo
 • Latin Name Rothmannia capensis

Additional Info

 • Common Name Wild Laburnum, Geelkeurboom, inDloli, umSitshana, umKhiphampethu, inSiphane-enkulu, umHlahlambedu, umLalandlovana
 • Latin Name Calpurnia aurea

Additional Info

 • Common Name Wild Pear, Drolpeer
 • Latin Name Dombeya rotundifolia

Additional Info

 • Common Name Wildegranaat, Wild Pomegranate, iThobankomo, isiGolwane; maHlosana
 • Latin Name Burchellia bubalina

Additional Info

 • Common Name Windmill Palm, Chinese Windmill Palm, Chusan Palm
 • Latin Name Trachycarpus fortunei

Additional Info

 • Common Name Yellow Bauhinia, Geelbeesklou, IsiThibathibana
 • Latin Name Bauhinia tomentosa

Additional Info

 • Common Name Yellowwoods, Geelhoutbome, umkhomba, mogobagoba, muhovho-hovho, umSonti
 • Latin Name Afrocarpus