Trees

A-Z list of trees for all seasons and growing regions in SA

Common Name

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Latin Name

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Additional Info

 • Common Name Cabbage Tree, Mountain Cabbage Tree, Bergkiepersol, umSenge, mNgqokhwe
 • Latin Name Cussonia paniculata

Additional Info

 • Common Name Camel Thorn, Kameeldoring, Mogohlo
 • Latin Name Vachellia erioloba

Additional Info

 • Common Name Camphorbush, Wildekanferbos, Moologa, Mofahlana, Igqeba emlimhlophe, Mofathla
 • Latin Name Tarchonanthus camphoratus

Additional Info

 • Common Name Canary Island Date Palm
 • Latin Name Phoenix canariensis

Additional Info

 • Common Name Cape Ash, Dogplum, Essenhout, Mutovuma, Umnyamathi, Mmidibidi, Nyamaru
 • Latin Name Ekebergia capensis

Additional Info

 • Common Name Cape Holly, Waterboom, monamane, iPhuphuma, umDuma, phukgile, mutanzwa-khamelo
 • Latin Name Ilex mitis

Additional Info

 • Common Name Cape Rattle-pod, Klapperpeul, Ubukheshezane, ihlolo Getyane, Musumbudza-nduhu
 • Latin Name Crotalaria capensis

Additional Info

 • Common Name Carob Tree
 • Latin Name Ceratonia siliqua

Additional Info

 • Common Name Cheesewood, Kasuur, umVusamvu, Kgalagangwe, Mosetlela, Nkasur, Mulondwane
 • Latin Name Pittosporum viridiflorum

Additional Info

 • Common Name Cheesewood, Lemonwood, Tarata, Kohuhu
 • Latin Name Pittosporums

Additional Info

 • Common Name Chinese Maple, Chinese Esdoring, Trident Maple
 • Latin Name Acer buergerianum

Additional Info

 • Common Name Citrus
 • Latin Name Citrus